Kokiskashop.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli są Państwo naszym klientem, subskrybentem wiadomości lub odwiedzającym nasz sklep, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe. Odpowiadamy za ich ochronę i bezpieczeństwo. Prosimy zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych i prawami które posiadają Państwo w związku z GDPR (rozporządzenie o ochronie danych osobowych).


Kto jest Administratorem?

Jesteśmy spółką Kokiska s.r.o., reprezentowana przez Jednatel (Prezes) Marta Kloudova, z siedzibą w Stráň 3, 360 01 Sadov, czaski numer identyfikacyjny:02509016, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Pilźnie, sekcja C, Wpis 29359, zajmującą się sprzedażą towarów przez sklep internetowy www.kokiskashop.pl. Jesteśmy zarejestrowani w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych pod numerem 00055306
Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako administrator, określamy, w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane i w jakim celu, przez jaki okres i wybieramy ewentualnie inne podmioty, które z przetwarzaniem danymi będą pomagać.


DANE KONTAKTOWE

Jeśli będą się Państwo chcieli z nami skontaktować w okresie przetwarzania danych, prosimy kontaktować się z nami pod nr tel.. +48 881 713 281 lub +420 776 150 650 albo na e-mail: info@kokiskashop.pl


OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że jako administrator Państwa danych osobowych przestrzegamy wszystkich zobowiązań prawnych wymaganych przez obowiązujące prawo, w szczególności ustawę o ochronie danych osobowych i GDPR, oraz że:

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Zbieramy różne dane w zależności od usług, z których Państwo korzystają.


JEŚLI DOKONUJĄ PAŃSTWO ZAKUPU, TO ZBIERAMY


JEŻELI ODBIERAJĄ OD NAS PAŃSTWO NEWSLETTER LUB INNE MARKETINGOWE INFORMACJE TO GROMADZIMY:


JEŻELI PAŃSTWO KORZYSTAJĄ Z NASZYCH KONKURSÓW TO ZBIERAMY NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:


RÓWNIEŻ PRZETWARZAMY NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE:

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE I NA PODSTAWIE JAKICH UPRAWNIEŃ?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych sytuacjach w różnych celach. Jeśli korzystają Państwo z naszej witryny z plikami cookies, wykorzystujemy Państwa dane do śledzenia oglądalności i ulepszania naszych usług. Jeśli kupują Państwo u nas, wykorzystujemy dane do obsługi zamówienia, ochrony swych roszczeń prawnych i wypełnienia swoich zobowiązań prawnych. Za pomocą Państwa danych kontaktowych i innych danych prezentujemy i wysyłamy nasze spersonalizowane oferty, nieużyte kupony i niedokończone zakupy. Za Państwa zgodą przekazujemy dane trzecim stronom w celu wyświetlania ofert na innych stronach, a także w celu dostarczenia niektórych dodatkowych usług. Do przetwarzanie danych osobowych upoważnia nas przygotowanie lub realizacja umowy, przestrzegania zobowiązań prawnych, naszych uzasadnione interesy lub Państwa zgoda.

W ramach naszej działalności przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie:

To, co możemy zrobić bez Państwa zgody, zależy od celu danego przetwarzania i pozycji, którą zajmują Państwo wobec nas - zależnie od tego, czy tylko oglądają Państwo naszą stronę, czy kupują. Możemy również przetwarzać dane, jeśli są Państwo adresatem towarów lub usług zamówionych u nas, jeśli przebiega komunikacja z nami lub wizyta w naszej siedzibie, magazynie lub Punkcie wydania/odbioru.


PRZETWARZANIE W OPARCIU O REALIZACJĘ UMOWY

Jeżeli zakupują Państwo u nas jako osoba fizyczna, przetwarzamy dane osobowe za celem realizacji zamówienia, Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane o zamówieniach.

Jeżeli zakupują Państwo u nas jako przedstawiciele osób prawnych, przetwarzamy dane za identycznym celem na podstawie naszych uprawnionych interesu spoczywającego w zawarciu i realizacji zamówienia z osobą prawną którą Państwo reprezentujecie.

Wykorzystanie tych informacji do realizacji zamówienia oznacza, że w szczególności użyjemy:

W tym celu wykorzystujemy dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, rozliczenie zobowiązań umownych, takich jak reklamacje.


PRZETWARZANIE NA PODSTAWIE UZASADNIONEGO INTERESU

Jeśli dokonają Państwo zakupu u nas, zachowamy dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane zamówienia w naszym uzasadnionym interesie (bez Państwa zgody) w celu ochrony naszych roszczeń prawnych i naszych wewnętrznych zapisów i kontroli. Nasze uzasadnione interesy obejmują ochronę roszczeń prawnych i kontrolę prawidłowego świadczenia naszych usług.

Dalej przetwarzamy zgodnie z naszym uzasadnionym interesem (tj. bez Państwa zgody) dane identyfikacyjne i kontaktowe, ustawienia i informacje dotyczące zamówienia (jeśli dokonany będzie zakup u nas) w celu:

W oparciu o nasze uzasadnione zainteresowanie (to znaczy bez Państwa zgody), użyjemy również ustawień do przetestowania nowych funkcji i aplikacji przed wdrożeniem, zgodnie z opisem w części "Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę"

W celu ochrony roszczeń prawnych iw celu wewnętrznych zapisów i kontroli przetwarzamy dane przez okres okresu przedawnienia 3 lat i jeden rok po jego wygaśnięciu w odniesieniu do roszczeń egzekwowanych na koniec okresu przedawnienia. W przypadku postępowania sądowego, administracyjnego lub innego postępowania, przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie do czasu trwania takiego postępowania i pozostałego po nim okresu przedawnienia .

Do pozostałych celów wykorzystujemy dane osobowe przez maksymalnie 38 miesięcy.

Maja Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu prowadzonemu w naszym uzasadnionym interesie.


PRZETWARZANIE W OPARCIU O REALIZACJĘ OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH

My także musimy przestrzegać pewnych zobowiązań prawnych. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe z tego właśnie powodu, nie musimy uzyskiwać zgody na takie przetwarzanie. Na tej podstawie prawnej przetwarzamy dane identyfikacyjne i kontaktowe, informacje o zamówieniach, w szczególności poprzez przestrzeganie następujących przepisów:

prawnych nr. 89/2012 Sb., Prawo cywilne (czeskie)
prawnych nr. 634/1992 Sb., o ochronie Konsumentów
prawnych nr. 235/2004 Sb., o podatku z wartości dodanej VAT
prawnych nr. 563/1991 Sb., o księgowości.
Do tych celów wykorzystujemy dane osobowe przez okres maksymalnie 10 lat.


JEŚLI SĄ PAŃSTWO ADRESATEM TOWARÓW LUB USŁUG, KTÓRE SĄ U NAS ZAMÓWIENE

Jeśli są państwo adresatem towarów lub usług, które są u nas zamówione, przetwarzamy Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe:

Używamy Danych Osobowych do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy z naszym klientem przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia. Po tym czasie przechowujemy dane w naszym uzasadnionym interesie w celu ochrony naszych roszczeń prawnych i naszych wewnętrznych zapisów i kontroli przez okres przedawnienia 3 lat i jeden rok po jego wygaśnięciu w odniesieniu do roszczeń egzekwowanych do końca okresu przedawnienia. W przypadku postępowania sądowego, administracyjnego lub innego postępowania, przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie do czasu trwania takiego postępowania i pozostałego po nim okresu przedawnienia . Nasze uzasadnione interesy obejmują ochronę roszczeń prawnych i kontrolę prawidłowego świadczenia naszych usług. W celu wypełnienia zobowiązań prawnych wykorzystujemy dane osobowe przez maksymalnie 10 lat.
Posiadają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie tego uzasadnionego interesu.


W PRZYPADKU GDY KOMUNIKUJĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI ZA POŚREDNICTWEM RÓŻNYCH KANAŁÓW:

W przypadku gdy komunikują się Państwo z nami za pośrednictwem różnych kanałów, w szczególności za pośrednictwem Infolinii, poczty e-mail lub sieci społecznościowych, przetwarzamy dane identyfikacyjne, kontaktowe i rejestrujemy czynności w tym rejestrację połączeń, w oparciu o nasze uzasadnione zainteresowanie (tj. bez zgody) w celu:

W tym celu przechowujemy dane osobowe przez 3 miesiące. Jeśli złożono zamówienie za pośrednictwem kanału sprzedażowego, możemy przechowywać dane w celu ochrony roszczeń prawnych przez okres przedawnienia 3 lat i rok po upływie terminu przedawnienia w odniesieniu do roszczeń egzekwowanych na koniec okresu przedawnienia. W przypadku postępowania sądowego, administracyjnego lub innego postępowania, przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie do czasu trwania takiego postępowania i pozostałego po nim okresu przedawnienia .

Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu prowadzonemu w naszym uzasadnionym interesie.


W PRZYPADKU OSOBISTEJ WIZYTY W NASZEJ SIEDZIBIE, MAGAZYNIE LUB MIEJSCU ODBIORU:

Jeśli odwiedzą państwo wspomniane miejsca lub ich otoczenie, będziemy przetwarzać nagranie z systemu kamerowego na którym mogą być Państwo monitorowani w ramach naszego uzasadnionego interesu (bez wyrażenia zgody) w celu ochrony naszej i Państwa własności oraz ochrony osób przemieszczających się w tych miejscach i wokół nich, co jest również naszym uzasadnionym interesem.
W tym celu przechowujemy dane osobowe przez 90 miesiące.
Mają Państwo prawo sprzeciwić się temu przetwarzaniu.

JEŚLI WYRAŻĄ PAŃSTWO SWOJĄ ZGODĘ

Wyłącznie za Państwa zgodą możemy wysyłać inspirujące oferty od stron trzecich przez okres 5 lat od udzielenia zgody. Zgodę tą można oczywiście wycofać w każdej chwili za pośrednictwem naszych danych kontaktowych.
Jeśli nie są Państwo naszymi klientami, przetwarzamy Państwa dane na podstawie wyrażonej zgody w celu wysyłania nowości i informacji o ciekawych wydarzeniach na Państwa e-mail przez 5 lat od wyrażenia zgody. Jeśli stracą Państwo zainteresowanie naszymi nowościami i wydarzeniami, zawsze można się wyrejestrować za pomocą linku u dołu każdego e-maila.

KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE I KOMU JE PRZEKAZUJEMY?

W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane do własnych celów jako ich administrator. W tym przypadku przekazujemy przetwarzane dane naszym partnerom w celu zabezpieczenia płatności, zapewnienia wysyłki i innych zobowiązań dotyczących Państwa zamówienia. Dane przekazujemy również naszym analitykom, którzy przetwarzają je zgodnie z naszymi instrukcjami. Za Państwa zgodą możemy również przekazywać dane do sieci reklamowych i społecznościowych w celu wyświetlania dostosowanych reklam na innych stronach.

Wszystkie wspomniane dane osobowe są przetwarzane przez nas jako administratora. Oznacza to, że my określamy z wyprzedzeniem wyznaczone cele, dla których zbieramy Państwa dane osobowe, określamy metody przetwarzania i odpowiadamy za ich prawidłową realizację.

Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom, które pełnią rolę administratora, a mianowicie:

w związku z realizacją zamówienia Państwa zamówienia, naszych partnerom zaangażowanych w realizacje zamówienia, jak przedstawiono w części "Kiedy u nas kupujecie"

na podstawie Państwa zgody, sieciom reklamowym i społecznościowym, zgodnie z opisem w rozdziale "Używanie plików cookie i innych technologii w szczególności:

Do przetwarzania danych osobowych korzystamy również z usług innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, przetwarzającymi wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami oraz w celach opisanych w sekcji Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i co upoważnia nas do tego. Takimi Operatorami są:

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII

Podczas odwiedzania naszych stron, na Państwa urządzeniu przechowujemy i następnie czytamy małe pliki jako cookies. Cookie to mały plik liter i cyfr, które przechowujemy w przeglądarce internetowej lub na twardym dysku komputera. Niektóre pliki cookie umożliwiają nam powiązać Państwa działania podczas przeglądania naszych stron od momentu otwarcia okna przeglądarki aż do jej zamknięcia. Po zamknięciu okna przeglądarki te pliki cookie są usuwane. Inne pozostają na urządzeniu przez określony czas i aktywują się za każdym razem podczas odwiedzania konkretnej strony, która utworzyła plik cookie. Korzystamy również z pikselowych znaków Facebooka, Criteo, Sklika, AdWords (Google), Glami, Zboží i Heureki (znanych również jako web beacons), które są małymi obrazami, które mają podobną funkcję jak pliki cookie. W przeciwieństwie do plików cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera, znaczniki pikselowe są integralną częścią stron internetowych. Wszystkie te technologie będą dla uproszczenia w niniejszym dokumencie określane jako cookies. Nie tylko przechowujemy pliki cookie na Państwa urządzeniu, ale także czytamy te pliki cookie, które nasza strona zapisała na nim. W dalszej części, dla uproszczenia, będziemy określać to wyłącznie o zapisywaniu.

Niektóre pliki cookie na Państwa urządzeniu są zapisywane bezpośrednio przez nasz web. Te pliki cookie pomagają nam:

Takie cookies i inne pliki są niezbędne do działania naszej witryny. W przypadku zablokowania cookies w przeglądarce, nasza witryna może nie działać poprawnie, a my możemy nie być w stanie zapewnić naszych produktów i usług.

Również do Państwa urządzenia:

  1. zapisujemy pliki cookies z naszej strony, które pozwalają nam:

    2. umożliwiamy zapisywanie plików cookies stron trzecich, które mogą być używane:

do wyświetlania spersonalizowanych ofert i dopasowanej reklamy w ramach sieci społecznościowych i reklamowych na innych witrynach niż nasza strona web; przekazujemy również informacje o reklamie i sieciach społecznościowych na temat zachowania w Twojej witrynie. Jednakże takim partnerom nie przekazujemy danych identyfikujących. Listę sieci społecznościowych i reklamowych, z których korzystamy, znaleźć można w rozdziale Kto przekazuje Państwa dane osobowe i do kogo je przesyłamy.


ODMOWA AKCEPTACJI COOKIES

Nastawienie używania plików cookie jest częścią używanej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo odmówić akceptacji plików cookies za pomocą swojej przeglądarki internetowej lub ograniczyć je do wybranych typów. Informacje na temat przeglądarek i sposobu ustawiania preferencji dotyczących plików cookie można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych lub w dokumentacji przeglądarki internetowej.


ZABEZPIECZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Chronimy dane osobowe w najszerszym możliwym zakresie przy użyciu nowoczesnych technologii, które odpowiadają poziomowi rozwoju technicznego. Chronimy je tak, jakby były nasze własne. Wdrożyliśmy i zachowaliśmy wszystkie możliwe (obecnie znane) metody techniczne i organizacyjne, które zapobiegają niewłaściwemu wykorzystaniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu Państwa danych osobowych, w szczególności:


PRZESYŁANIE DANYCH POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ

Przetwarzamy dane wyłącznie w Unii Europejskiej lub w przypadkach, gdy odpowiedni pozaeuropejski operator zobowiązuje się do przestrzegania standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.


PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Posiadają Państwo wiele uprawnień w odniesieniu do swoich danych osobowych. Obejmuje one: prawo do informacji, dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wznoszenia sprzeciwu i złożenia skargi.
Podobnie jak my mamy nasze prawa i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych, maja Państwo również określone prawa do przetwarzaniu swoich danych osobowych. Prawa te obejmują:


PRAWO DO INFORMACJI

Posiadają Państwo prawo do informacji, które zawarte są na tej stronie informacyjnej z zasadami przetwarzania danych osobowych.


PRAWO DOSTĘPU

Zasadniczo określając, mają Państwo prawo wiedzieć, jakie dane o Was przetwarzamy, w jakim celu, przez jaki okres, jak pozyskujemy dane osobowe, komu je przekazujemy, kto je przetwarza jeszcze poza nami i jakie macie inne prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Wszystko to można znaleźć w tym dokumencie. Jeśli jednak nie maja Państwo pewności, które dane osobowe przetwarzamy, można nas poprosić o potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas, a jeśli tak, macie Państwo prawo dostępu do tych danych osobowych. W ramach prawa dostępu, można poprosić nas o kopię przetwarzanych danych osobowych, przy czym pierwsza kopia jest dostępna bezpłatnie, a kolejne kopie za opłatą.


PRAWO DO POPRAWY

Błądzić jest rzeczą ludzką. Jeśli okaże się, że przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprecyzyjne lub niekompletne, maja Państwo prawo do ich poprawy lub uzupełnienia bez zbędnej zwłoki.


PRAWO DO USUNIĘCIA

W niektórych przypadkach maja Państwo prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych. Państwa dane osobowe zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Należy jednak pamiętać, że jeśli jedna z tych przyczyn wystąpiła, nie oznacza to, że natychmiast usuniemy wszystkie Państwa dane osobowe. To prawo nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest nadal konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub do ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (patrz: Dlaczego przetwarzamy i przetwarzamy dane osobowe).


PRAWO O OGRANICZENIU PRZETWARZANIA

W niektórych przypadkach można, oprócz prawa do usunięcia, skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. To prawo pozwala w niektórych przypadkach żądać oznaczenia danych osobowych, aby dane te nie podlegały żadnemu dalszemu przetwarzaniu - w tym przypadku nie raz na zawsze (jak w przypadku prawa do usunięcia), ale przez ograniczony czas. Musimy ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, gdy:


PRAWO DO PRZENOSZENIA

Posiadają Państwo prawo do uzyskania od nas wszystkich danych osobowych, które nam przekazano i które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody (w części Jeśli wyrazicie Państwo Zgodę) i na zasadzie wykonania Umowy. Przekażemy Państwu dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie.

W przypadku chęci zabrania swoich danych osobowych i przekazać je komuś innemu, postępujemy tak samo, jak z prawem dostępu - z wyjątkiem tego, że dostarczymy te informacje w formie do odczytu maszynowego. W tym przypadku potrzebujemy co najmniej 30 dni.


PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA

Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które mają miejsce w naszym uzasadnionym interesie (patrz: Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i co upoważnia nas do tego). W przypadku działań marketingowych nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych bez dalszej zwłoki; w przeciwnym razie zrobimy to, chyba że będziemy mieli poważne uzasadnione powody, aby kontynuować takie przetwarzanie.


PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI

Jeśli uważają Państwo, że nie przestrzegamy przepisów prawnych przy opracowywaniu danych, posiadają Państwo prawo w każdej chwili odwołać się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Będziemy zobowiązani, jeśli najpierw poinformują nas Państwo o tym podejrzeniu, abyśmy mogli coś z tym zrobić i naprawić wszelkie niewłaściwe działania.


REZYGNACJA Z Wysyłki NEWSLETTERA I INFORMACJI HANDLOWYCHÍ

E-maile z inspiracjami, artykułami lub produktami i usługami są wysyłane do Państwa, jako naszych klientów, w oparciu o nasz uzasadniony interes.
Jeśli nie są Państwo jeszcze naszymi klientami, wysyłamy na podstawie Państwa zgody. W obu przypadkach możesz zakończyć subskrybowanie naszych e-maili, naciskając link wyrejestrowania w dowolnym wysyłanym e-mailu.


POUFNOŚĆ

Zapewniamy, że nasi pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe są zobowiązani do zachowania poufności danych osobistych i zachowania środków bezpieczeństwa, których ujawnienie naraziłoby bezpieczeństwo Państwa dane osobowe. Dotrzymanie poufności utrzymuje się nawet po zakończeniu naszej współpracy z nimi. Bez Państwa zgody dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
Niniejsze Zasady przetwarzania danych obowiązują od 25 maja 2018 roku i zastępują poprzednie Zasady przetwarzania danych

Wczytywanie